Tags

No tags :(

A vállalkozók terheinek csökkentését jelenti?

Közigazgatási eljárások esetén eddig a vállalkozások kötelezettsége volt, hogy cégkivonatot, aláírási címpéldányt csatoljanak az aktuális ügy dokumentumaihoz. Ez mindenképp plusz költséget jelentett a társaság számára, hiszen a legtöbb esetben hiteles, és 30 napnál nem régebbi okmányokat kellett benyújtani, ami bizony pénzbe került.

A jövőben ez változhat, hisz a Magyar Országgyűlés 2012. június 19-én tárgyalta és fogadta el a Magyary – program részeként a cégeljárási törvény módosítását.

A módosítás során a  cél, a cégek adminisztratív terheinek a csökkentése, mivel ez a versenyképességet növeli. Éppen ezért fokozatosan, –  2013. február 1-jéig –  megszűnik a cégek azon kötelezettsége, hogy a közigazgatási, hatósági eljárásban cégkivonatot vagy aláírási címpéldányt csatoljanak a hatóságok részére.

Az eddigi gyakorlat szerint a cégeknek jogi értelemben vett létezésüket cégkivonattal és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányával kellett igazolnia. Ezeknek a beszerzése azonban nem csak költséggel, hanem felesleges utánajárással is járt.

A jövőben a céginformációs szolgálat a cégadatokat – cégkivonatot – ingyenesen bocsátja a hatóságok rendelkezésére. Ezután tehát nem kell a vállalkozásoknak 30 napnál nem régebbi cégkivonatot csatolniuk a hatósági eljárásokban,  azt maga a hatóság fogja lekérni elektronikus úton a cégnyilvántartásból.

Más területeken is egyszerűsítenek, így pl. közvetlenül elérhetővé válik a cégjegyzékből a cég képviselőjének aláírási címpéldánya, aláírás mintája is. Így bárki, akinek elektronikus hozzáférése van a cégnyilvántartáshoz, elérheti ezeket az adatokat.

Ha az elfogadott módosítási javaslatok a Magyar Közlönyben is kihirdetésre kerülnek, a vállalkozások ügyeik intézésénél némi pénzt és időt spórolhatnak.

De FIGYELEM!!

A közigazgatási szervek az előttük kérelemre induló eljárásokban a cégkivonatot és aláírási címpéldányt/aláírás mintát ingyenesen szerzik be a cégbíróságtól, ezen iratok csatolását nem kérhetik. De ez csak akkor van, ha a cégjegyzék a benyújtás tényét tartalmazza és az aláírási címpéldányt/aláírás mintát a cég benyújtotta. A címpéldány/aláírás-minta benyújtása továbbra sem kötelező, azonban erősen ajánlott lesz. A cégjegyzék új rovatként tartalmazni fogja a képviselők esetében azt a tényt, hogy címpéldányt/aláírás-mintát benyújtott-e a cég és ez egy külön linkre kattintva közvetlenül is megismerhető lesz (pdf formátum, elektronikus aláírással ellátva). A korábbi cégeljárásokból a cégbíróság nem szedi össze automatikusan a korábban benyújtott címpéldányokat/aláírás mintákat, azokat külön változásbejegyzésnek minősülő eljárásokban kell benyújtani, (ezt ügyvéd útján, elektronikus formában lehet) hogy a fenti lehetőség megnyíljon. Ebben az esetben a korábbi eljárásban benyújtott aláírás-minta is csatolható.