A cégalapításhoz szükséges adatok:

Betéti Társaság, Közkereseti Társaság és Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása vagy módosítása esetén szükséges az összes alapító és ügyvezető tag személyi igazolványa, lakcímkártyája, külföldi alapítók esetében útlevél, adóazonosító kártya. Szükséges továbbá megjelölni új cég alapításakor a társaság hosszú és rövid nevét, a társaság székhelyét, valamint a cég e’mail címét. Meg kell adni továbbá a telephelyeket, a törzstőke nagyságát, a tagok vagyoni betétjét külön-külön, az ügyvezető adatait és a társaság tevékenyégi köreit, a főtevékenységi kör megjelölésével.

A székhely, telephely, fióktelep bejelentéséhez minden esetben szükség van a jogcím igazolására. Az ingatlan tulajdonosától kell egy beleegyező nyilatkozat, amelyben beleegyezik, hogy az ingatlant a cégbírósághoz székhely/telephely/fióktelepként bejegyezzék. A tulajdonjogot tulajdoni lappal igazolni kell.

A társaságok szükséges vagyona:

Kft esetében a törvény szabályozza a minimális alapítói vagyont, amely jelenleg 500.000.-Ft. Betéti társaság esetében a minimális alapító vagyon összegszerűsége nincs meghatározva, javaslatom szerint legalább annyi legyen, amennyiből meg tud alakulni. Természetesen a társaság vagyona függhet attól, hogy milyen beruházásokat terveznek a jövőben.

A törzstőke rendelkezésre bocsátása

A betéti társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása két módon történhet. Az egyik, hogy az alapító tagok elhelyezik a társaság törzstőkéjét a társaság házipénztárában, a másik, hogy az újonnan megnyitott bankszámlára fizetik be. Betéti társaság esetében nem szükséges a Cégbíróság felé az alapítói vagyon rendelkezésre bocsátásának megtörténtét igazolni! Korlátolt Felelősségű társaság esetében, az alapító társasági szerződés aláírását követően –az ott feltűntetett rendelkezések és határidők szerint – el kell helyezni a társaság alapítói vagyonát a társaság bankszámláján, melynek megtörténtéről igazolást kell kérni, melyet a Cégbíróság felé be kell csatolni. Amennyiben a cég házipénztárában helyezik el, erről az ügyvezetőnek nyilatkoznia kell. Ha az összeget rövid időn belül nem használják fel, ugyanúgy a cég bankszámláján kell elhelyezni.

Az alapító okiratok elkészítése, a társaság működése, egyszerűsített cégeljárás

Az alapító okiratok és a kapcsolódó dokumentumok elkészítése általában a megrendeléstől számított 1-2 munkanapon belül elkészül, melyet alá kell írni az alapító tagoknak és az ügyvezető(k)-nek. Ezt követően indul a Cégbírósági bejegyzési eljárás. A bejegyzési határidőt a törvény szabályozza, egyszerűsített eljárás esetén néhány nap. Ha a cég alapítói az egyszerűsített cégeljárás szabályainak alkalmazását választják, úgy egyben vállalják azt is, hogy társasági szerződésként (alapító okiratként) a Ctv. mellékletében elhelyezett szerződés mintát alkalmazzák.

A társaság az alapító okiratok aláírásának napján megalakul, tehát ettől az időponttól működik. A cégbírósági eljárás megindításakor az adóhatósághoz is eljutnak az adatok, a bejegyzési határidő az adószám megérkezésétől kezdődik. (erre egy nap áll az adóhatóság rendelkezésére).

A NAV, új cég alapítása, illetve üzletrész átruházása esetén jogosult vizsgálni a vállalkozás tagjainak/ vezető tisztségviselőinek, illetve az általuk tulajdonolt / képviselt cégek adózói múltját. Ez az úgynevezett adóregisztrációs eljárás. Az eljárás lefolytatására az adóhatóságnak maximum 8 munkanap áll rendelkezésére, ha tehát az adott cégeljárásban a NAV úgy dönt, hogy megvizsgálja az adózói múltat, evvel a bejegyzési határidő meghosszabbodik.

A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követően, az adószám megállapításától számított egy munkaórán belül határoz. A cégbíróság e határidőn belül kezdeményezi a bejegyzést elrendelő, illetőleg a bejegyzési kérelmet elutasító végzés jogi képviselő részére történő kézbesítését. A kérelem elbírálására nyitva álló határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel 9 óra.

A cég adószámot, KSH-számot, cégjegyzékszámot kap, melyet követően már számlát is bocsáthat ki. A társaság a cégbírósági bejegyzésig un. előtársaságként működik, mely időszak alatt a tagok saját vagyonukkal felelnek a társaság összes tevékenységért. A társaság cégbírósági bejegyzését követően a gazdasági törvénynek megfelelően végleges formában tevékenykedhet.

Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke:

– Jogi személyiségű társaság (Zrt, Kft.) esetén: 50.000 Ft.

– Jogi személyiség nélküli társaságok (Bt, Kkt) esetén: 25.000 Ft

– Egyéni cég esetén: 15.000 Ft.