Tags

No tags :(

 

 

 

 

 

 

 

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint és a kialakult gyakorlat alapján:

“Az eladó viseli az átadással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.”

“A szerződéskötési költségek, a tulajdonátruházási illeték, továbbá az átvétel és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.”

Így tehát az eladó költségei:

 •  Ha az ingatlanon valamilyen teher van (pl. jelzálog, özvegyi jog, haszonélvezeti jog, stb.) azt az eladónak töröltetnie kell. Ezeknek költségvonzata szintén a földhivatal felé fizetendő eljárási díj. Jelzálogjog törlése esetén ingatlanonként és jelzálogjogonként 6.600 Ft-ot kell fizetni, özvegyi és haszonélvezeti jog törlése esetén pedig szintén 6.600 Ft . Abban az esetben viszont, ha az özvegyi jog, haszonélvezeti jog törlését a tulajdonjog változásával egy eljárásban kérjük, úgy csak a tulajdonjog bejegyzéséért kell fizetni, a haszonélvezeti jog, özvegyi jog törlése díjmentes.
 • A vételárból származó jövedelem utáni adó.

A vevő költségei:

 • A szerződést elkészítő ügyvéd munkadíja: Ez az ingatlan szerződési értékének a  0.5% – 1.5% között mozog, de van egy minimális díjhatár is, amely 40-60.000 Ft.
 • A földhivatali eljárási díj: A szerződés földhivatalba történő benyújtásakor az ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni. A hatályos szabályok szerint ennek összege ingatlanonként 6.600 Ft.
 • Visszterhes vagyonátruházási illeték: Az illeték összege elsősorban attól függ, hogy milyen ingatlant vásároltunk. Az illeték általános mértéke 4%, kivételt csak a lakások és családi házak jelentenek, az alábbiak szerint: Az ingatlan típusa szerint lakás, családi ház illetéke 4 millió Ft vételárig 2%, az afeletti részre 4%. Telek, garázs, üdülő, hétvégi ház, egyéb ingatlan illetéke a vételár 4%-a. Léteznek különböző illetékkedvezmények és -mentességek, amelyekből a vevő, a számára legkedvezőbbet választhatja:
  • lakáscsere esetén az illeték alapja a 2 lakás árának különbözete, a 2% illetve 4%-os illetéket csak ezután az összeg után kell megfizetni
  • 1 éven belül vásárolt és eladott (a sorrend nem számít) lakás esetén az illeték alapja szintén a 2 lakás árának a különbözete, a 2% illetve 4%-os illetéket csak ezután az összeg után kell megfizetni
  • lakóház építésére alkalmas telek megszerzése illetékmentes, ha a vevő vállalja, hogy azt 4 éven belül beépíti, és azt használatba vételi engedéllyel igazolja
  • újépítésű ingatlan első értékesítése esetén a vásárlás 15 millió forintig illetékmentes, 15-30 millió forint közötti vételár esetén a 15 millió forint feletti részre kell csak illetéket fizetni, 30 millió forint feletti érték esetén viszont nincsen kedvezmény
  • haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt vásárlás esetén a vagyoni értékű jog összegét le kell vonni az ingatlan értékéből, és a fennmaradt összeg után kell az illetéket kiszámítani.
  • stb.