A haszonélvezeti jog olyan személyhez kötött korlátolt dologi jog, amelynél fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezővel szemben mindenki más tűrésre kötelezett, még a dolog mindenkori tulajdonosa is!

Amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, elengedhetetlen, hogy az adásvételi szerződésnél a haszonélvező is szerződő fél legyen, aki lemond a haszonélvezeti jogáról. Az adásvételi szerződés érvényességéhez nem szükséges a haszonélvező beleegyezése, viszont haszonélvezeti jogánál fogva használhatja a dolgot, ingatlan esetében lakhat benne!! A haszonélvezetről való lemondásig, vagy a haszonélvező haláláig a vevő, az új tulajdonos csak akkor jogosult a dolog birtoklására, használatára, hasznai szedésére, amennyiben a haszonélvező nem, vagy csak részben él a haszonélvezeti jogával.

Vételárat csak a haszonélvező lemondó nyilatkozata után tanácsos kifizetni.