Tags

Az ingatlanon leggyakrabban előforduló teher a jelzálogjog. A jelzálogjog lényege, hogy a zálogtárgy – jelen esetben az ingatlan – birtoka a zálogkötelezettnél marad.

Ha az ingatlant jelzálogjog terheli, az adásvételhez nem kell a jelzálogjog jogosultjának a nyilatkozata. Az adásvételi szerződés e terhek fennmaradása mellett is érvényes. A legtöbb esetben az eladó kötelessége, hogy az ingatlant meghatározott időn belül tehermentesítse, de az is lehet, hogy a vevő az eljáró ügyvédnek adja át a tehermentesítéshez szükséges vételárrészt. Az adásvételi szerződésbe bele kell foglalni, hogy milyen összegű terhek terhelik az ingatlant, és azt ki, és milyen módon fogja teljesíteni. A tulajdoni lapon bejegyzett összeg, az a bejegyzésnek az időpontjában fennállt tőketartozás, amely az adásvételi szerződés megkötésekor lehet kevesebb – az eladó folyamatos törlesztése következtében-, de lehet több is pl. késedelmes befizetések stb. miatt, ezért fontos, hogy a jelzálogjog jogosultjától a szerződés megkötése előtt nyilatkozatot kérjünk az aktuális, fennálló tartozásról.

A biztonság érdekében célszerű,hogy az ingatlannyilvántartásba először  a jelzálogjog törlését kérjük, és utána a tulajdonjog bejegyzést.