Tags

No tags :(

Az ingatlan tulajdoni lapján elidegenítési és terhelési tilalommal is találkozhatunk.  A tulajdoni lapon az elidegenítési és terhelési tilalom mellett azt a jogot is megtaláljuk, amelynek biztosítására szolgál. (pl. jelzálogjog, tartási jog, öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra szóló)

Az ilyen tilalom kikötése esetén az ingatlant nem lehet elidegeníteni, illetve biztosítékul adni, vagy más módon megterhelni, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tilalom fennállása alatt kötött szerződés semmis, nem szerezzük meg az ingatlan tulajdonjogát!!

Egy jelzálogjog biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom esetén a problémát kiküszöbölhetjük azzal, hogy kifizetjük a fennmaradt tartozást, de pl. egy öröklési szerződéssel lekötött ingatlan esetében a leendő örökösökkel kell megegyeznünk.