Tags

No tags :(

 

 

A KSH legfrissebb adatai szerint, 2017-ben 50.600 házasságkötésre 18.600 válás jutott. Ez a szám, bár csökkenő tendenciát mutat az azelőtti évekhez képest, még mindig nagyon magas, tulajdonképpen minden egyes nap 50 házasság ér véget, 50 házaspár mondja egymásnak, hogy:”Váljunk el!”, 50 házaspár teszi fel magának azt a kérdést, hogy hogyan legyenek túl ezen az embert próbáló, küzdelmes időszakon.

Ez a döntés rengeteg fájdalommal, vitával, lelki megpróbáltatással jár, ráadásul a pénzügyi stabilitásukat is megingathatja. Rendkívül megnehezíti a házaspárok dolgát, ha még a közös gyermekük sorsáról is dönteniük kell.

A válás kétféle módon történhet:

 1. Egyező akaratnyilvánítással közösen kérik a házasságuk felbontását, (közös megegyezéses bontás)
 2. Egyik házastárs kérelmére indul az eljárás. (tényállásos bontás)

Amennyiben a házaspárok az első módon szeretnének elválni, a járulékos kérdésekben, – mint a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint – ez iránti igény esetén – a házastársi tartás kérdésében – meg kell állapodniuk.

Amennyiben a fenti kérdésekben nem tudnak megállapodni, tényállásos bontásra kerül sor, ami azt jelenti, hogy a házastársaknak bizonyítaniuk kell, hogy házasságuk teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, közöttük az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására nincs kilátás.

A tényállásos bontások, azon kívül, hogy rendkívül rombolóak, hosszadalmasak és hatalmas megpróbáltatásoknak teszik ki mind a feleket, mind a gyermekeiket, a költségei is eltérően alakulnak a megegyezéses bontáshoz képest.

Ha a felek nem kötnek megállapodást, és bírósági eljárás keretében kívánják az összes, házasság felbontásával járó, vitás kérdéseiket rendezni, költségeik igen magasak lehetnek.

Nézzük egy ilyen válás költségeinek részleteit:

 • A házasság felbontása iránti per megindításának illetéke 30.000 forint,
 • A szülői felügyeleti jog gyakorlásának az eldöntése, mivel értéke nem meghatározható, alapját a törvény határozza meg, melynek illetéke 21 ezer forint,
 • A gyermektartásdíj összegének meghatározásának illetéke: ennek alapja a gyermektartásdíjat igénylő fél által meghatározott összeg 1 évre jutó díjának 6 százaléka. Például, ha valaki havonta 150.000 Forint gyermektartásdíjat igényel, akkor az illeték alapja az 1.800.000 forint, az illeték ennek 6%-a, azaz 108.000 forint,
 • A lakáshasználattal kapcsolatos igény előterjesztésekor, összegszerűen kell meghatározni, hogy az igénylő fél milyen összeget kér a közös ingatlan használatáért, ebben az esetben szintén a 12 hónapra jutó díj 6%-át kell illetékként befizetni. Például, ha valaki havonta 50.000 Forint díjat követel, a 12 hónapra jutó díj: 600.000 Ft, azaz az illeték: 36.000 Forint,
 • Ha a házastársak a vagyonmegosztásban sem tudnak megállapodni, és a közös vagyon megosztását is a bíróságtól kérik, az igényelt vagyon értékének a 6%-át kell illetékként megfizetni, amelynek felső határa, 1.500.000 Ft
 • Ehhez jönnek még az egyéb költségek. Ha ugyanis a házaspár nem jut egyezségre, a tényállásos bontás keretében különböző szakértők, értékbecslők bevonására is sor kerül. Például az igazságügyi pszichológus vagy pszichiáter igénybevételének díja 150.000 – 500.000 Forint körüli összeg, az igazságügyi ingatlan szakértő juttatása 50.000 – 300.000 Forint körül mozog, tárgyi értékbecslés díja stb.
 • Természetesen erre jön még az ügyvédi költség, amelyet mindkét fél külön fizet a saját jogi képviselőjének, hiszen ha nincs egyetértés, mindkettőjüknek szüksége lesz segítségre, annak ellenére, hogy egyébként a házasság felbontása iránti perhez nincs szükség jogi képviselőre. Tehát az ügyvédi költség is igen magas lehet, 150.000 – 400.000 forint/ házastárs

Tehát, ha a fenti összefoglalót nézzük, megállapíthatjuk, hogy a mediációnak mindenképp helye van, a válni készülő házaspárok életében. A mediáció igénybevételével nemcsak rengeteg felesleges költségtől szabadulnak meg, hanem azt is megelőzhetik, hogy a kapcsolatuk végérvényesen megmérgeződjön, illetve a döntés is végig az ők kezükben marad, így a végén létrejövő mediációs megállapodást sokkal inkább a sajátjuknak tudják tekinteni, és sokkal könnyebben tudják betartani.

Mivel most a válás költségeit vizsgáljuk, nézzük meg, milyen költségekkel kell számolniuk a feleknek, ha a házasságuk felbontását közös megegyezés alapján kérik.

Közös megegyezéssel induló válás költségei:

 • A válóper megindításának az illetéke 30.000 forint, azonban ha mediátor segítségével állapodtak meg, az egyébként fizetendő illeték 50%-át kell megfizetni, azaz 15.000 Forint lesz,
 • Közös megegyezés esetén nem kell számolni a szülői felügyeleti jog gyakorlása, a gyermektartásdíj és a lakáshasználathoz kapcsolódó illetékekkel, hiszen azok megállapítását nem a bíróságtól kérik,
 • Ha a házastársak a közös vagyon megosztásában is megállapodnak, az illeték költségét itt is megspórolják. Ha a felek a közös vagyont szerződéssel osszák meg, a szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, ennek költsége, ügyvéd esetében a vagyon értékéhez kapcsolódik, annak 1 – 2%-a, de minimum 100.000 Forint.
 • Ehhez jön még a mediátor költségei, amely ülésenként 30.000 – 60.000 Ft +az egyezség írásba foglalása, mely 15.000 – 40.000 Ft. Feltételezzük, hogy 2 – 3 ülés alkalmával az összes kérdésben megállapodnak, így a legrosszabb esetben is 200.000 – 220.000 Ft.

A költségeken túl a legfontosabb, amit nyerhetünk, az az idő. Egy tényállásos bontás esetén, ha elég kitartóak a felek, akár 3 – 4 évig is eltarthat az eljárás, míg ha közös megegyezésen alapul a bontás, a mediációs alkalmak 1-2 hónap alatt lezajlanak, és az azt követő bírósági eljárás is véget érhet 4-5 hónap alatt.

Jelen cikkben csak a válás költségeire vonatkozó különbségeket soroltam fel, de már ebből is felismerhető a mediáció előnyei.

Ha éppen válás előtt van, fontolja meg döntését. A mediációnak a költségkímélő hatása mellett rengeteg más jótékony hatása van, de azokat egy másik cikkben összegzem.

Ha további kérdése van a mediációval kapcsolatban, kérem keressen az elérhetőségeimen.